تبلیغات
آموزش جامع رانندگی - ضوابط احراز سلامت جسمانی و روانی ( صلاحیت پزشكی )
آموزشگاه رانندگی فداچ
بهترین راننده شو
تاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1391 | 03:34 ب.ظ | نویسنده : نوید فتحی

 

ماده 1-  بینایی برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف ( گروهای 1 و 2 ) و پایه ب ( گروه 1 ) و ویژه :

1-  حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح 10/12

2- حداقل میدان بینایی برای هر چشم 70 درجه .

3- برای افراد تك چشمی حداقل قدرت بینایی 10/9 و میدان بینایی 100 درجه ، ضمن رعایت شرایط ویژه در وسیله نقلیه .

ماده 2 بینایی برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف ( گروه 3 ) ، پایه ب ( گروه 2 ) و پایه (( پ )) ( گروه ا ) و مجوزهای صادره در ماده ( 33  ) آیین نامه :

1-  حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح 10/14

2- حداقل میدان بینایی برای هر چشم 70 درجه

ماده 3 بینایی برای گواهی نامه های رانندگی پایه پ ( گروه 2 ) و پایه ت ( گروه 1 و 2 ) :به ادامه مطلب بروید...

-  حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح حداقل 10/15 .

2- حداقل میدان بینایی برای هر چشم 70 درجه .

ماده 4- آن دسته از بیماریهایی كه نیاز به دریافت نظریه و تایید پزشك متخصص معتمد چشم را دارد :

1-  افراد دارای میدان بینایی دو چشمی بین 120 تا 140 درجه .

2- افراد مبتلا به كور رنگی چشم .

3- افراد مبتلا به كاتاراكت ( آب مروارید ) .

4- افراد مبتلا به گلوكوم ( آب سیاه ) .

5-  مبتلایان به بیماری شبكیه چشم .

تبصره 1- ملاك ارزیابی میدان بینایی تست Confrontaion  می باشد .

تبصره 2-  در معاینه چشم و سنجش بینایی ، رعایت موارد زیر به وسیله پزشكی الزامی است :

الف سنجش دید ( قدرت بینایی ) باید طبق استاندارد های بین المللی و با نمودارهای سنجش بینایی استاندارد انجام پذیرد .

ب حداكثر میزان دید برای هر چشم 10/10 .

پ در صورتی كه متقاضی در هر خط دید بیش از 2 حرف را خطا نماید ، آن خط در محدوده دید محاسبه نگردیده و خط درشت تر ملاك ارزیابی قرار می گیرد .

ماده 5 شنوایی :

1-  حداكثر افت شنوایی قابل قبول بدون اصلاح در هر گوش تا 40 دسی بل ، برای گواهی نامه رانندگی پایه الف                 ( گروه 3  ) ، پایه ب ( گروه 2 ) ، پایه  پ ( گروه 1 و 2 ) ، پایه ت ( گروه ا و 2 ) و مجوز های صادره در ماده ( 33 ) آیین نامه .

2- در صورت كر بودن كامل یك گوش ، حداكثر افت شنوایی قابل قبول با یا بدون اصلاح در گوش بهتر تا 40 دسی بل ، برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف ( گروه 1 و 2 )  پایه ب ( گروه 1 ) و ویژه .

 

ماده 6 موارد ممنوعیت مطلق صدور و تمدید گواهی نامه رانندگی :

 

اول : بینایی :

1- میدان بینایی دو چشمی كمتر از 120 درجه برای انواع گواهی نامه رانندگی .

2- افراد مبتلا به بیماریهای ,  Homonymous hemianopia Hmianopia bitemporal  برای انواع گواهی نامه رانندگی .

3- افراد تك چشمی دارای قدرت بینایی كمتر از 10/9 برای انواع گواهی نامه رانندگی .

4-  افراد تك چشمی دارای میدان بینایی كمتر از 100 درجه برای انواع گواهی نامه رانندگی .

تبصره 1 افرادی كه به تازگی یك چشم خود را از دست داده اند تا طی زمان لازم برای عادت به دید تك چشمی ، حداقل به مدت یك سال ممنوعیت مطلق رانندگی دارند .

5- افراد تك چشمی با هر قدرت بینایی برای دریافت گواهی نامه رانندگی پایه الف ( گروه 3 ) ، پایه ب                       ( گروه 2 ) ، پایه پ ( گروه 1 و 2 )  و مجوزهای صادره در ماده ( 33 ) آیین نامه .

6- افراد مبتلا به كور رنگی شدید ، دیپلوپیا ، (دوبینی ) و فوریای عمودی برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف( گروه 3 ) ، پایه ب ( گروه 2 ) ، پایه پ ( گروه 1 و 2 ) پایه ت ( گروه 1و2 )  و مجوزهای صادره در ماده
 ( 33 ) آیین نامه .

 

دوم شنوایی :

7- در صورت كر بودن كامل یك گوش و افت شنوایی بیش از 75 دسی بل در گوش دیگر ، برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف ( گروه های 1و2 )، پایه ب ( گروه 1) ویژه .

8- افت شنوایی بیش از 75 دسی بل در هر دو گوش ، برای گواهینامه های رانندگی پایه الف ( گروه 3) ، پایه ب ( گروه 2) ، پایه پ ( گروههای 1و2 ) ، پایه ت ( گروههای 1و2) و مجوز های صادره در ماده (33) آیین نامه .

 

سوم : اندامهای حركتی فوقانی و تحتانی :

نوع 1- برای انواع گواهی نامه های  رانندگی :

9- فقدان مادر زادی یا قطع عضو یا فلج ( در صورتی كه هیچگونه اصلاح در فرد  و وسبله نقلیه عملا" امكان پذیر نباشد ) شامل موارد زیر :

الف هر دو اندام فوقانی ( از ناحیه مچ) .

ب- انگشت شصت در هر دو دست .

ج- یك اندام فوقانی و یك اندام تحتانی ( از ناحیه مچ ) .

د- اندامی كه برای عمل كردن یك كنترل دستی یا پایی وجود آن الزامی است .

10- ابتلا  به Quardriplegia  .

11- ابتلا به دفرمیتی شدید.

12- چرخش مهره های سرویكال به طرف راست و چپ كمتر از 45  درجه.

تبصره 2-  بدیهی است مفاد ماده (8) باید  در این موارد مد نظر قرار گیرد.

نوع 2 برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف ( گروه 3 ) ،   پایه ب ( گروه 2) ، پایه پ( گروه 1و 2 ) و پایه ت ( گروه 1و2 ) و مجوز های صادره در ماده (33) آیین نامه :

الف -  قطع عضو زیر زانو منجر به پروتز اندام تحتانی .

ب- قطع در قسمت قدامی پا ، مفصل Metatarsophalangeal   و پنجه بزرگ پا .

پ-قطع ، فلج یا ناتوانی كامل از یك شصت و دو انگشت در هر دست .

ت- دارا بودن تنها یك بازو .

ث- ابتلا به پاراپلژی .

تبصره 3- بدیهی است مفاد ماده (8) باید درموارد یاد شده مد نظر قرار گیرد.

چهارم : سایر موارد به شرح زیر برای انواع گواهی نامه های رانندگی :

14 افراد مبتلا به اختلالات تنفسی شدید ( سطح 4) و كلیه افرادی كه برای رفع اختلالات تنفسی خود نیازمند استفاده از تنفسی خود نیازمند استفاده از تجهیزات تامین اكسیژن در زمان رانندگی هستند .

15- افراد مبتلا به اختلال شدید عملكرد قلب ( طبقه 4 از طبقه بندی عملكرد قلب ) .

16- اعتیاد به انواع مواد مخدر ، مواد و نوشابه های الكلی ، استفاده از داروهای تخدیركننده و یا محرك سیستم اعصاب و روان (CNS  ) .

17- افراد مبتلا به سایكوز حاد از هر نوع ، بیماران ( خلفی ) Bipolar در فاز حاد .

18 افراد مبتلا به صرع مسلم .

ماده 7 موارد ممنوعیت مطلق برای صدور گواهی نامه رانندگی باید به تایید سه نفر پزشك متخصص مربوط رسیده باشد .

ماده 8 هرگاه پزشك و افسر كارشناس عالی تصادفات و امور فنی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشخیص دهند كه اشخاص مبتلا به ضعف بینایی یا شنوایی به كمك عینك یا لنز و یا سمعك و همچنین اشخاص دارای نقص عضو به كمك وسایل مصنوعی و یا با نصب تجهیزات مخصوص در وسیله نقلیه به طور طبیعی قادر به رانندگی می باشند ، صدور گواهی نامه به نام آنان در صورت جمع شرایط لازم دیگر ، مانعی ندارد، اما درمتن گواهی نامه باید تصریح شود كه فقط عینك ، لنز یا سمعك و یا چه نوع وسیله نقلیه ای
 می توانند رانندگی نمایند . آزمایش عملی رانندگی از درخواست كنندگان دارای نقص عضو باید به وسیله سه نفر افسر كارشناس مذكور انجام پذیرد .

تبصره : نصب علایم مخصوص ناشنوایان بر روی وسیله نقلیه ، برای دارندگان گواهینامه موضوع بند 3 ماده 5 برای آگاهی سایر رانندگان ، الزامی است .

 

ماده 9 ارزیابی انواع :

1- اختلالات بینایی .

2- اختلالات شنوایی .

3- اختلالات غدد آندوكرین ( اعم از انواع دیابت نیازمند به درمان انسولینی و غیر انسولینی ، هیپوگلیسمی
غیر دیابتی ، تیروئید ، پاراتیروئید ، هیپوفیز، اكرومگالی، آدرنال ، چاقی ، آنسفالوپاتی هپاتیكی ) .

4- اختلالات كلیوی .

5- اختلالات تنفسی .

6- اختلالات نورولوژیكی ( مغز و اعصاب ) .

7- اختلالات حركتی اندامهای فوقانی و تحتانی .

8- اختلالات عصبی عضلانی .

9- اختلالات قلبی و عروقی .

10- اختلالات فشار خون .

11- اختلالات ناشی از مصرف دارو .

12- اختلالات روحی و روانی ( اعصاب و روان ) .

13- اختلالات خواب ( اعم از Sleep apnea و ناركولپسی ) .

14- عفونت ها .

احراز سلامت جسمانی و روانی رانندگان بر اساس دستورالعمل اجرایی است كه پس از تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به تمامی پزشكان انجام دهنده معاینات پزشكی درخواست كنندگان انواع گواهی نامه ، ابلاغ می شود .

ماده 10 پزشكان انجام دهنده معاینات درخواست كنندگان گواهی نامه رانندگی ، ملزم به شركت و كسب موفقیت در دوره آموزشی (( معاینات رانندگان )) كه به وسیله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی برگزار می گردد ، هستند .


طبقه بندی: صلاحیت پزشكی ،
-------